How can i overcome depression

Bible often picture temptation and struggle with sin as a battlefield, it is fighting against temptation and if you want to succeed in the battle, you need to prepare well.
Ready for the battle. (Eph 6:11, 13-17)
Watch and pray. (Mk 14:38)
Remember Jesus used word of God to attack and overcome all three temptations in the wilderness. We are no better, so spend time in the word of God. Immerse yourself into word of God, study it, memorize it. Remember, you may not have your bible with you when Satan confronts you with some kind of temptation!”

Nuwe Hoop skool is uniek met sy konsep van 3 bane, wat aan elke leerder die geleentheid bied om optimaal te ontwikkel. Benewens die akademiese baan beskik die skool ook oor ‘n Beroepsvaardigheids- en ‘n Lewensvaardigheidsbaan. Die Beroepsvaardigheidsbaan fokus op entrepreneurskap en praktiese werksvaardighede terwyl die Lewensvaardigheidsbaan leerders begelei om so selfstandig moontlik te funksioneer en sosiale vaardighede uit te bou. Hierdie twee bane is ook verantwoordelik vir die skool se teetuin wat op meeste Vrydae gedurende die skoolkwartaal van 10 – 12 bedryf word.

How can i overcome depression

how can i overcome depression

Media:

how can i overcome depressionhow can i overcome depressionhow can i overcome depressionhow can i overcome depression

http://buy-steroids.org